MÜTEF TANITIM BİLGİLERİ

BÖLÜMLER

- Elektrik Eğitimi Bölümü
- Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü 
- Makine Eğitimi Bölümü 
- Matbaa Eğitimi Bölümü 
- Mekatronik Eğitimi Bölümü
- Metal Eğitimi Bölümü 
- Tekstil Eğitimi Bölümü
- Eğitim Bölümü

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI

- Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce)
- Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce)
- Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
- Elektrik Öğretmenliği
- Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
- Enerji Öğretmenliği
- Hazır Giyim Öğretmenliği
- Matbaa Öğretmenliği
- Mekatronik Öğretmenliği
- Metal Öğretmenliği
- Otomotiv Öğretmenliği
- Talaşlı Üretim Öğretmenliği
- Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
- Tekstil Öğretmenliği
- Tekstil Terbiye Öğretmenliği

ÖĞRETİM DİLİ VE SÜRESİ 

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin bölümlerinde eğitim ve öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması ve 3795 sayılı kanuna göre Teknik Öğretmen unvanı verilir. Fakültede öğretim dili Türkçe'dir.

15 Haziran 2008 Pazar

Hazır Formlar

Personel İzin Formu

Öğrenim Belgesi

Sağlık İzin Formu

Sağlık Raporu Dilekçesi

Yıllık Çalışma Raporu 

Mal Bildirim Formu

Emeklilik Onay Belgesi

Kimlik Araştırma Belgesi

Tedavi Yardımı Beyannamesi

Yeşil Pasaport Başvuru Formu

Lacivert Pasaport Başvuru Formu

Hizmet Pasaportu Başvuru Formu

Askerlik Belgesi

İlişik Kesme Belgesi (Personel)

Ders Alma Formu

İlişik Kesme Belgesi (Öğrenciler İçin)

Tebellüğ Belgesi

Staj Başvuru Formu

Staj Sicil Formu

Döner Sermaye

Kooordinatör : Yrd.Doç.Dr. Erbil AKBAY  

Yasemin GÜNGÖR

Telefon : 216 349 41 73

216 336 57 70 / 102 /117
 

E-Mail : eakbay@marmara.edu.tr

Adres : Marmara Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanlık Katı,Döner Sermaye Ofisi
Kuyubaşı 34722      Göztepe / İSTANBUL
 
  KURSLAR
  BİLGİSAYAR KURSLARI
  ELEKTRONİK KURSLARI
  MEKATRONİK KURSLARI
  MAKİNE KURSLARI
  MATBAA KURSLARI

TEF İdari Birimler

ÖGRENCİ İŞLERİ
Telefon : 0 216 336 57 70 / 109 - 110

ÖZLÜK İŞLERİ
Telefon : 0 216 336 57 70 / 112

MUHASEBE
Telefon : 0 216 336 57 70 / 113

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mehmet AKALIN 
Prof.Dr. Mustafa KURT 
Prof.Dr. İrfan YÜKLER 
Prof.Dr. Yusuf İNANICI 
Doç.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU 
Doç.Dr. Fevzi BABA 
Yrd.Doç.Dr. H. Tahsin KALAYCI

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Mehmet AKALIN 
Prof.Dr. Mustafa KURT 
Prof.Dr. H.Selçuk VAROL 
Prof.Dr. İrfan YÜKLER 
Prof.Dr. Semra ÜNAL 
Prof.Dr. Osman ISIKAN 
Prof.Dr. Yusuf İNANICI 
Prof.Dr. Serdar SALMAN 
Doç.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU 
Doç.Dr. Nihat AKKUŞ 
Doç.Dr. Suat CANOĞLU 
Doç.Dr. B.Koray TUNÇALP 
Yrd.Doç.Dr. Nazmi EKREN 
Yrd.Doç.Dr. Hasan ERDAL

Dekanlık

Dekan 

Prof.Dr. Mehmet AKALIN 

e-posta : makalin@marmara.edu.tr 
Telefon : 0 216 336 10 81 - 338 58 71

Dekan Yardımcıları 

Prof.Dr. Mustafa KURT 
e-posta : mkurt@marmara.edu.tr 
 Yrd.Doç.Dr. Cem ÖZAKHUN  
e-posta : cozakhun@marmara.edu.tr 
Telefon : +90 (216) 338 03 22

Fakülte Sekreteri

Yrd.Doç.Dr. Oğuz GİRİT 

e-posta : ogirit@marmara.edu.tr 
Telefon : 0 216 338 46 15

Dekanımızın Mesajı

2007 - 2008 Eğitim Öğretim Yılının Öğrencilerimize, Değerli Velilerine, Öğretim Elemanlarımıza, İdari ve Teknik Alanda Çalışanlarımıza, Ülkemize Hayırlı Uğurlu Olmasını Diliyor, 

Saygılarımı ve Sevgilerimi Sunuyorum.. 

Prof.Dr. Mehmet AKALIN 

Dekan